Türkiye’de Sermaye Stoku – Alper Duman


TÜSİAD ve büyük sermaye ile diğer (yeşil veya küçük) sermaye arasında çatışma var mı? İnşaatçılar iktisat politikalarında nasıl bu kadar etkili olabiliyor? Bu gibi meselelerin doğru bir şekilde analiz edilmesi için sermaye stok verisi gerek şarttır.

1. Sermaye Nerede?

Siyasal İktisat köşesinin ilk iki yazısında ücretler ve kârlar üzerine eğildik. Bu yazılar Türkiye ekonomisindeki en önemli iki akım değişkenini anlamaya yönelikti. Bu yazıda temel stok değişkenlerinden birine, sermaye stokuna odaklanacağız. Gelecek yazının konusu da doğal olarak servet olacak.

Türkiye Ekonomisi (Econ 401) dersimde öğrencilerime verdiğim sözlerden biri şudur: “Eğer bana Türkiye’de sermaye stokunun ne olduğunu ikna edici bir şekilde bulup gösterebilirseniz, dersten AA’yla geçeceksiniz.” Bu sözü gönül rahatlığıyla vermemin nedeniyse tahmin ettiğiniz gibi bu bilginin ortada olmamasıdır. 2022 yılındayız ve Türkiye ekonomisinin (ki artık kapitalist olarak kabul edilmesi gerekir -ücretli çalışanların oranı kıstasıyla-) temel birikim aracı olan toplam sermaye stoku hakkında doğruluğuna güven duyabileceğimiz veri/ bilgi bulunmamaktadır. Bu utanç vericidir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 142
Sayfa Aralığı: 4-10

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

ODTÜ Ekonomi bölümünü 1998 yılında bitirdikten sonra ABD'de University of Massachusetts, Amherst'de Ekonomi doktora programını 2006 yılında tamamladı. Buenos Aires'te Universidad de San Andres ve Londra'da London School of Economics'de misafir akademisyen olarak bulundu. İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğretim üyesidir. Türkiye Ekonomisi, Gelişme, Politik Ekonomi ve Sosyal ve Ekonomik Ağlar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal endeksli dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri vardır.

Bir cevap yazın