Türkiye’de Uluslararası Göç, Sosyal Dışlanma Ve İşgücü Piyasası – Saniye Dedeoğlu


Küreselleşme ile yükselen göç hareketlerinin en önemli özelliklerinden biri, kadın göçündeki artıştır. Dünyanın gelişmekte olan bölgelerinde yaşayan kadınlar, daha iyi yaşam ve çalışma koşulları için gelişmiş ülkelere göç etmektedir. Bu ülkelerin niteliksiz ve ucuz emeğe duydukları ihtiyaç da göçmen kadın emeğine olan talebi arttırmaktadır. Göçmen kadınlar göç ettikleri ülkelerde çeşitli sorunlar yaşamakta ve sosyal olarak toplum dışına itilmektedirler. Oysa göçmen kadınlar hem kadınlık hem de göçmenlik statülerinden dolayı belli vatandaşlık ve sosyal haklarından yoksun kalmaktadır. Göçmen kadınlar, var olan kaynaklara ulaşırken ve işgücü piyasasına girerken de engellerle karşılaşmakta, sosyal dışlanmaya maruz kalmaktadırlar. Literatürde göçmen grupların sosyal dışlanma sorunları genel olarak, bu grupların vatandaşlık ve sosyal haklar elde etmeleri etrafında tartışılmıştır (Soysal, 1994). Sassen’in (1996: 89) ulus ötesi vatandaşlık olarak adlandırdığı terim, vatandaşlık haklarının devlet temelli bir yaklaşımdan, birey temelli bir yaklaşıma doğru kaydığını göstermektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 1
Sayfa Aralığı: 112 - 120

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın