Türkiye’deki Kamuoyu Uluslararası Göçmen Olarak Kimi Tercih Ediyor? – Ali Berker


Uluslararası göç, ülkelerin birbirlerini iktisadi ve siyasi olarak olumlu ve olumsuz etkilediği önemli demografik olaydır. Bu nedenle, ulus devletler kendi topraklarına yönelen göçlerin olumlu etkilerini çoğaltıp olumsuz etkilerini azaltmak için göçmenlerin sayısı ile göçmenlerin yaş, eğitim seviyesi ve mesleki becerisi gibi kişisel özelliklerini düzenlemeyi amaçlamaktadır. Ev sahibi ülke perspektifinden belirtilen bu amacı gerçekleştirirken, mevcut ya da olası göçmen hareketlerinin etkileri ikisi iktisadi, ikisi siyasi olmak üzere dört konu başlığı altında değerlendirilmektedir. Birinci iktisadi konu, yeni gelenlerin iktisadi büyümeye katkı yapıp yapmadıklarıyla alakalıdır. İkinci iktisadi konu ise, göçmen hareketlerinin ev sahibi toplumdaki gelir dağılımını ne yönde ve ne ölçüde değiştirdiği sorunudur. Göçün iktisadi etkilerinin olumlu olması için, göçmenlerin işgücü piyasasında başarılı olmaları, dezavantajlı yerlilerin -özellikle de düşük vasıflı yerli grubun- istihdam olanaklarını artırmaları, ücret düzeylerini yükseltmeleri veya en azından aşağıya çekmemeleri, daha fazla vergi geliri ve kamu harcamalarında sınırlı artışa sebep olarak kamu maliyesine katkıda bulunmaları gerekmektedir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 93
Sayfa Aralığı: 69 - 79

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın