Üç Açıklar – Osman Aydoğuş


Cari açık, bütçe açığı, tasarruf-yatırım açığı! Uzun yıllardır birlikte yaşamaya alıştığımız üç açıklarımız. Dönem dönem küçülüp büyüseler de onyıllardır hep bizimle oldular. Türkiye ekonomisinin kronik sorunu olan bütçe açığından başlayalım. Merkezi yönetim bütçesi 1990’lı yıllarda GSYH’nın % 5,7’si, 2000’li yıllarda ise % 5,6’sı oranında açık vermiş. Bununla birlikte, 2001 kriz yılında % 11,9 gibi olağanüstü bir büyüklüğe ulaşan Merkezi Yönetim Bütçe açığı, izleyen yıllarda mali disiplin ve sıkı bütçe uygalamalarıyla GSYH’nın binde 6’sına kadar düştükten sonra krizle birlikte tekrar yükselerek 2009’da % 5,6’ya kadar çıkmış. 2010 yılında ise ekonominin toparlanmasıyla adeta patlayan ithalat ve tüketim harcamalarına bağlı olarak artan dolaylı vergilerin katkısıyla tekrar küçülerek % 3,6’ya inmiş. Hem ithalat hem de tüketim harcamalarındaki patlamanın ardında sıcak para girişinin mümkün kıldığı kredi genişlemesi olduğuna dikkate çekelim.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 4
Sayfa Aralığı: 46 - 50

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın