Umutların İkamesi: Dolar ̇ İz ̇Asyon Üzerine ̇ Ekonomi-Ṗ Oliti̇k B ̇ İr Çö ̇ Zümleme – Halil İbrahim Aydın


2 4 Ocak 1980 kararlarıyla beraber ihracata dayalı büyüme modeline geçen Türkiye’de 1980’li yıllar boyunca, Yapısal Uyum Programları ve IMF Anlaşmalarıyla tam bir dönüşüm süreci yaşanmıştı. Dış ticarette serbestleşmeyle beraber 1989 yılında yayımlanan 32 sayılı Kararname ile ülkemizde dövize dayalı işlemler, ya da daha da yalın hali ile bireylerin dövize sahip olmaları tamamen serbest bırakılmıştı. Bu da yüksek enflasyonun kendini ezici şekilde hissettirdiği 1980’li ve 1990’lı yıllarda insanların sürekli değer kaybeden TL’ye karşı kendilerini güvence altına alabilmek için dövize olan taleplerinin artmasına yol açmıştı. Para talebi teorileri, paranın neden talep edildiği sorusuna değişik yanıtlar vermekle birlikte, dönüşüm aracı olma olgusunda ve mübadele nedeniyle talep görüyor olmasında hem fikirdirler. XVI. yüzyılda İngiltere’de yaşayan Gresham’ın adıyla anılan kanun; kötü paranın iyi parayı piyasadan kovacağı yönündedir. Ancak gerek ülkemizde gerekse aynı sorunu yaşayan diğer ülkelerde ABD doları, Alman markı (sonrasında euro), İngiliz sterlini gibi daha güçlü ve değer kaybına dayanıklı paralar, yani iyi paralar; piyasadan yerel paranın, yani kötü paranın kovulmasına yol açtılar.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 93
Sayfa Aralığı: 55 - 63

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın