Üniversite-Sanayi İş Birliği Perspektifinden Mesleki Eğitim-İstihdam İlişkisi – Oytun Meçik, İlker Akar


Günümüzün hızla değişen teknolojik ve ekonomik yapısı, eğitim sistemleri ve iş dünyası arasındaki iş birliğinin önemini her zamankinden daha belirgin hale getirmiştir. Üniversiteler, bilgi ve teknolojinin üretildiği merkezler olarak sanayiyle iş birliği yaparak bu dönüşümlere yanıt verme potansiyeline sahiptir. Bu iş birliği, mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve mezunların istihdam edilebilirliğini yükseltmek açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu yazıda, üniversite-sanayi iş birliği perspektifinden mesleki eğitim-istihdam ilişkisi irdelenmektedir.

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın