Yatırım Teşvik Sistemi Teşvik Ediyor Mu? – Osman Aydoğuş


Neoliberal dönemde ulusal ekomomiyi yönlendirmek için kullanılabilecek iktisat politikası araçlarının ya tümüyle terkedildiği ya da etkisiz hale geldiği bilinen bir olgu. 1970’lerin sonlarına kadar beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde kota, tarife, döviz tahsisatı, düşük faizli kredi, ithalat lisansları, vergi avantajları gibi bir çok politika aracının yanısıra para ve maliye politikaları da sermaye birikiminin hızlandırılması ve kaynak dağılımına devletin müdahele aracı olarak önemli bir işlev üstlenmiştir. 1980 sonrasında süreç içinde, bir yandan KİT’ler ve üretici devlet işletmeleri tasfiye edilirken, bir yandan da serbestleşme ve piyasalaşma ilerledikçe sermaye birikimi esas itibariyle piyasa güçlerine terkedilmiştir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 60
Sayfa Aralığı: 14 - 20

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın