Yavaş Şehir: Yerel Sürdürülebilir Kalkınmaya Bir Alternatif – Arzu Alvan Bozdereli


Yerel sürdürülebilir kalkınma olgusunu anlamadan önce kitlesel kalkınmaya değinmek gerekir. Kitlesel kalkınma basit bir ifadeyle, başta ekonomik olmak üzere, sosyal, kültürel tabanların bütünleşik bir yapıda ülke çapında hedeflenen düzeylerine ulaşması olarak tanımlanabilir. Kitlesel kalkınma hedefleri son zamanlarda yerel kalkınma hedefleriyle beraber anılmaya başlanmıştır. Bu konuda sürekli olarak değişim ve gelişim gösteren kuramlar ortaya atılmaktadır. Bu kuramlar, genel olarak bölgenin sosyo-kültürel, ekonomik kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak ve yerel üretim birlikleri arasında daha etkin bir işbirliği sağlamak yoluyla yerel kalkınmayı sağlamanın mümkün olabileceği görüşündedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 97
Sayfa Aralığı: 79 - 89

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın