Yazım Kuralları

İktisat ve Toplum Dergisine yazı gönderecek yazarların makalelerini yazarken derginin yazı kurallarına uymaları gerekmektedir.

  • Makale, Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
  • Satır aralığı 1 punto olmalıdır.
  • Dosya yazıları 10 sayfayı geçmemelidir.
  • Zorunlu açıklamalar, son not biçiminde yazılmalıdır.
  • Tablo, şekil ve grafikler numaralandırılmalıdır.
  • Tablo, şekil ve grafiklerin adları; tablo, şekil veya grafiğin üstünde yer almalıdır.
  • Tablo, şekil ve grafiklerin kaynakçası; tablo, şekil veya grafiğin altında yer almalıdır.
  • Ana başlık (makalenin adı) ve alt başlıkların tümü büyük harf ve koyu, ana başlık 14, alt başlıklar ise 12 punto ile yazılmalıdır.
  • Konuyla ilgili olarak kullanılması özellikle istenen görseller yazıya eklenebilir ancak, gönderilecek fotoğraf ve/veya çizimlerin telif haklarının bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.
  • Gönderilen makalenin başlığı altında yazar adı, soyadı, kurum adı ve mail adresi mutlaka yazılmalıdır.

Kaynakça Yazımı

Makale için: Soyadı, Adın Baş Harfi., (Yıl), “Makale Adı”, Dergi Adı, Cilt No (Sayı No),Sayfa.

Kitap için: Soyadı, Adın Baş Harfi., (Yıl), Kitap Adı, Yayınevi, Yayın Yeri.

 İnternet Kaynakları için:

Yalnızca temel internet adresi ve erişim tarihi yer almalıdır.

Örnek: www.iktisatvetoplum.com; 10.10.2010