Yoksa Siz De Bir “Pozitivist” Misiniz? “Pozitivizm” Teriminin Anlambilgisel Bir Çözümlemesi – Yaman Örs


Çok yıllar önce, Bilim ve Ütopya’nın erken sayılarından birinde, “pozitivist” sözcüğünün değişik bağlamlardaki kullanılışının ve anlamlarının eleştirel biçimde ele alındığı bir yazı (Örs, 1994) yazmıştım. Orada, bu terimin, felsefe, bilim ve tıp gibi değişik akademik alanlarda, belki çoğu kez doğru olmayan kullanılışı ile ilgili düşüncelerimi belirtmiştim. Buradaki bağlamımızda ise, ona, ağırlıklı olarak felsefe (ve bilim felsefesi) alan(lar)ında ve siyasal yaşam gibi ilgili başka alanlarda başkalarınca yüklenen olumsuz anlamların kısaca eleştirel bir çözümlemesini yapmak amacındayım. Dolayısıyla bu yazının, söz konusu terimin değişik çevrelerde nitelendirilmesinin anlamsal / anlambilgisel (“semantik”) bir yorumunu içereceğini söyleyebiliriz. Buradan çıkarılabilecek bir sonuç, ilgili bağlamlarda bu sözcüğe yöneltilecek eleştiriler (zaman zaman, “saldırılar”) karşısında en başta felsefe açısından iyi donanımlı olmamız gerektiğidir. Her durumda, bu donanım ve getireceği savunma becerisi, kuşkusuz eleştirilerin haklı görülecek yanlarını göz ardı edebiliriz anlamına gelemez.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 50
Sayfa Aralığı: 75 - 85

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın