Yolun Sonu: Türkiye’nin Büyüme, Faiz, Bölüşüm Açmazı Ve Yeni Türkiye Söylemi. – Prof. Dr. Ertuğrul Tokdemir


Prof. Dr. Öner Günçavdı tarafından yazılan Yolun Sonu: Türkiye’nin Büyüme, Faiz, Bölüşüm Açmazı ve Yeni Türkiye Söylemi başlıklı kitap Haziran ayının başında Efil yayınlarından çıktı. Tarafsız Cumhurbaşkanının da iktidar partisi lehinde taraf olduğu seçim mücadelesinin son günlerinde Yolun Sonu kitabının gelişi bir zamanlama başarısı sayılabileceği gibi, sadece ilginç bir tesadüf eseri olarak da düşünülebilir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 56
Sayfa Aralığı: 59 - 62

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın