Yöneticilik Boyutu İle Kadın İstihdamını Anlamak – Berna (Balcı) İzgi


Kadınların daha ön planda olduğu ve daha çok kadın yöneticilerin mevcut olduğu sektörlerde bile, kadınlarla karşılaştırıldığında orantısız biçimde erkekler daha üst kademelere yükselmekte ve üst kademelerde erkek oranının kadın oranından fazla olduğu görülmektedir (Wirth, 2001: 2-13). 1990 yılı verileri ile Türkiye’de yöneticilik, girişimcilik gibi mesleklerde ve işveren olarak çalışan erkek sayısı 234. 000 iken, kadın sayısı yalnızca 13. 236’dır (Arat, 1993:4). İş yaşamında kadın girişimci oranı 1990 yılında %1,4 iken günümüze gelindiğinde bu rakamın %10-20’lere ulaşması Türkiye için bir başarı kabul edilmelidir. Ülkemizde en fazla finans sektöründe yönetici olma şansına ulaşan kadınların bu sektörde bile yöneticiliğin erkek işi olarak görülmesi gibi bir handikapla karşılaştığı söylenebilir. Kadınlara yönelik ayrımcılığın düşük düzey işlerde daha düşük ancak orta ve üst düzey işlerde daha belirgin olduğu ve bu ayrımcılığın işveren bazlı olduğu görülmektedir. Bankacılık sektöründe kadınların beşeri sermayeleri itibarı ile erkeklerin gerisinde olduklarına inanıldığı onların yönetimden uzak tutulmaları gerektiği kanısının olduğu görülmektedir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 28
Sayfa Aralığı: 89 - 95

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın