Yükselen Piyasalarda Para Politikasının Son Yıllardaki Değişimi – D. Filiz Ünsal


Günümüzün değişen küresel finans ortamı para politikasını birçok zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Türkiye gibi yükselen piyasalar için bu zorluklardan en önemlililerin başında sermaye akışlarındaki dalgalanmalar ve bunlardan kaynaklanan finansal istikrar ve döviz kuru oynaklığı geliyor. Enflasyon hedeflemesi dünya çapında hala yaygın olarak kullanılsa da küçük ve açık ekonomiler, politika faizi kullanımının yanında, yararlı gördükleri herhangi bir politika aracının beraber kullanılmasına başvuruyorlar. Bunu en belirgin olarak, sermaye akışlarındaki dalgalanmalar karşısında görüyoruz; bazı ülkeler sermaye kontrollerine, bazıları da döviz kuru müdahalesine güveniyorlar. Ve bu araçların kullanımı, aslında ders kitaplarındaki enflasyon hedeflemesinde göz ardı edilen piyasa kusurları düşünüldüğü zaman temelinde haklı gösterilebilir. Sorun su ki, bu araçların en iyi şekilde nasıl kullanılması gerektiğine rehberlik edecek bir çerçeveye sahip değiliz. Uluslararası Para Fonu (IMF) son dönemlerde tipik olarak merkez bankalarının araç setinde bulunan sermaye kontrolleri, döviz müdahalesi ve makroihtiyati araçlar için böyle bir çerçeve oluşturma yönünde önemli adımlar attı. Yazının ilk bölümünde bu çerçevenin nasıl çalıştığına göz atacağız.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 127
Sayfa Aralığı: 32-38

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın