G20 Ülkeleri̇nde Enerji̇ Poli̇ti̇kalari Ve Türkiye’ye Da ̇ İ̇r Tespitler – Başak Şahin


Enerji girdisi, sanayileşmiş ülkelerin faaliyetleri açısından önem arz eden bir veridir. Enerji tüketimi, yalnız sanayi sektörü ile değil, enerjinin yaygın kullanım ağına sahip olması yaşam maliyetlerini de etkiler boyuttadır. Bu nedenle, sürdürülebilir kalkınma için çevresel faktörleri koruyarak büyümeyi sağlamak ve refah düzeyini artırmayı hedef alan bir sürdürülebilir enerji anlayışı gelişti. Değişen dünya koşulları; fosil yakıtlarına olan sınırlı bağımlılık, doğal kaynakların kıtlığı, ozon tabakasında delik açılması ile gündeme gelen küresel ısınma gibi sorunlar 1960’lı yılların başında fark edilmeye başlandı

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 80
Sayfa Aralığı: 75 - 78

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın