İktisat ve Toplum Sayı 15

Baskı Tarihi : Aralık-2011
Sayfa Sayısı : 105
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
17,0030,00

1 Reel Olarak Değerli Tl'nin 2012'De Daha Da Değerlenmesi Öngörülüyor - Alaattin Aktaş 5.00₺
2 Kaçakçılığı Önlemek İçin Kaç Akçelik Önlem Lazım? - Serdar Sayan 5.00₺
3 Türkiye'nin Küresel Krize Tepkisi Ve İktisadi Büyüme Sorunu - Hasan Ersel 5.00₺
4 Para Politikasında Yeni Arayışlar - Fatih Özatay 5.00₺
5 Faiz Ve Enflasyon İlişkisi Ve Cari İşlemler Açığına Dair - Erinç Yeldan 5.00₺
6 Kur Artışları Dış Ticaret Açığına Deva Mı? - Osman Aydoğuş 5.00₺
7 Merkezi Sektörler Ve Büyüme - Alper Duman, Gül Ertan Özgüzer 5.00₺
8 Krize Girmeye Aday Ülke Rusya - Ömer Faruk Çolak 5.00₺
9 Avrupa Birliği'nde Kriz Ve Demokrasi - Değer Eryar 5.00₺
10 İktisadı Yeniden Düşünmek - Mustafa Pirili 5.00₺
11 Türkiye'de Çalışma Sürelerinin Ve Modellerin Esnekleştirilmesine Yönelik Gözlemler - Alpay Hekimler 5.00₺
12 Kültür Politikasının Politik Ekonomisi – I - Sacit Hadi Akdede 5.00₺
13 Felsefede Godot Çeşitlemeleri Ve Felsefecilerin “Godotsal” İşlevleri - Yaman Örs 5.00₺
14 Kültür Sömürüsü - Necdet Adabağ 5.00₺
15 Bir Amerikan Tragedyası: Büyük Finansal Kriz - İnan Mutlu 5.00₺
16 Macaristan'ın Saatli Bombası: Evsizler - Küreselleşmenin Nimetleri 5.00₺
17 Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi - Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi 5.00₺
18 Temel Göstergeler - Temel Göstergeler 5.00₺

Bir cevap yazın