İktisat ve Toplum Sayı 74

Baskı Tarihi : Aralık-2016
Sayfa Sayısı : 97
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
35,0060,00

1 Döviz Kuru Faiz Tartışması Üzerine - Ömer Faruk Çolak 15.00₺
2 Keynes Ve Seksen Yıl Sonra Onun Genel Teorisi - Meghnad Desai 15.00₺
3 Keynes'in Son 100 Yılda Gelişmiş Ekonomiler Üzerindeki Etkisi - Şevket Pamuk 15.00₺
4 Kriz, Marx Ve Keynes Bölüşüm, Finansallaşma Ve Ekonomik Durgunluk - Yılmaz Akyüz 15.00₺
5 Makroekonominin Keynes İle Sınavı - Erinç Yeldan 15.00₺
6 Keynes Ve Para - Ahmet Ertuğrul 15.00₺
7 “Genel Teori̇ni̇n” Xıı. Bölümü Işığında Beli̇rsi̇zli̇k, Bekleyi̇şler Ve “Animal Spirits” - Hasan Ersel 15.00₺
8 Genel Teori'nin “Kararsızlığı” Üzerine - Hüseyin Özel 15.00₺
9 Keynesçi̇ Talep Yöneti̇mi̇ Neden Yetersi̇z Kalıyor? - Turan Subaşat 15.00₺
10 Keynesyen “Altın Çağ” Dan Neoliberal “Orta Çağ' A”: Geriye Ne Kaldı? - Bayram Ali Eşiyok 15.00₺
11 Olağan Patikanın Ötesinde Bir Keynes Tasavvuru - Metehan Cömert 15.00₺
12 Simditahmin.Com'un Türkiye Gsyh Büyüme Oranları İçin Tahmin Performans - Ege Yazgan, Barış Soybilgen 15.00₺
13 Trump Ekonomi̇si̇: Kısa Bi̇r Değerlendirme - Harun Öztürkler 15.00₺
14 Yaşantımızı Oluşturan Çevremi̇z Ve Büyükleri̇m - Osman S. Arolat 15.00₺
15 Razumovski̇ Kuartetleri - Levent Özübek 15.00₺
16 Pazarlamanın İktisadi Temelleri: Pazarlama Ve İktisat İlişkisi Üzerine Tarihsel Bir Bakış - Meltem Karakaşoğlu 15.00₺
17 7. Yılında İtd Hakkında - 7. Yılında İtd Hakkında 15.00₺

Bir cevap yazın