İktisat ve Toplum Sayı 75

Baskı Tarihi : Ocak-2017
Sayfa Sayısı : 46
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
17,0030,00

1 Milli Gelirde Revizyon: İnşaatla Büyümek - Osman Aydoğuş 5.00₺
2 Yerli̇ Tuz (Da) Kokarsa, İthal Tuz İş Görür Mü? - Serdar Sayan 5.00₺
3 Eğitim Şart. Neden Şart? - Hakan Ercan 5.00₺
4 Türki̇ye Ekonomi̇si̇nde İsti̇hdam Çarpanları - Aykut Lenger 5.00₺
5 Türki̇ye'de Temel İşgücü Göstergeleri̇ Ve İşsi̇zli̇k Hi̇sterisi - Bedriye Saraçoğlu 5.00₺
6 Türkiye'de Suriyeli Tarım İşçileri - Saniye Dedeoğlu, Sinem Bayraktar 5.00₺
7 Toplumsal Yaramız, Yarınımız: Göç Ve İşsi̇zlik - Bayram Ali Eşiyok 5.00₺
8 Türkiye'de Emeğin Bölgelerarası Göçünün Belirleyicileri Üzerine - Uğur Aytun, Oytun Meçik 5.00₺
9 Zengin Arabasını Dağdan Aşırır, Züğürt Düz Ovada Yolunu Şaşırır: Siyasal Ve Ekonomik Şokları Alt Gelir Grupları Veya Emek Piyasası Taşır - Cem Mehmet Baydur 5.00₺
10 Akademik Enflasyon: Değersizleşen Diplomalar - Altuğ Yalçıntaş 5.00₺
11 Finansallaşmış Enformatik Kapitalizm: Sermayenin Coğrafyası Üzerine Notlar - Uğur Eser 5.00₺
12 Lise Dönemi Rekabetimizi Hatırlatan Ve Kıskanmama Neden Olan Kitap - Osman S. Arolat 5.00₺
13 Yeryüzü Şarkısı - Levent Özübek 5.00₺
14 Kur Savaşları Ve Finansal Krizler - Yasin Tosun 5.00₺

Bir cevap yazın