İktisat ve Toplum Sayı 77

Baskı Tarihi : Mart-2017
Sayfa Sayısı : 89
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
25,0045,00

1 Üniversite Ve Özgürlük - Jonathan R. Cole 10.00₺
2 Cumhuriyet'in Kuruluşu Sürecinde İktisadi Yapının Oluşumu Ve Devletçilik - Ömer Faruk Çolak 10.00₺
3 İstiklal Savaşı'nın Finansmanı - Vural Fuat Savaş 10.00₺
4 Türki̇ye Cumhuri̇yet Merkez Bankası'nın Kuruluşu - Murat Koraltürk 10.00₺
5 Atatürk'ün Ekonomik Görüşleri Ve 1923- 1938 Dönemi Ekonomi Politikalarına Genel Bir Bakış - Ali Koplay 10.00₺
6 Yeni Korumacılık: Kuru Gürültü Mü, Yapısal Değişiklik Mi? - Ayça Tekin Koru 10.00₺
7 Refah Rejimlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi - Hale Balseven 10.00₺
8 İkti̇sada Freudyen Bakış - Erdem Seçilmiş 10.00₺
9 Cinsiyet Rolleri Ve Kadın-Erkek Arasındaki İş Bölümü - Elçin Doruk 10.00₺
10 Fay Hatlarımızdan Biri: Bölgesel Eşitsizlikler Ve Ana Akım Yaklaşımına Alternatif Bir Öneri - Bayram Ali Eşiyok 10.00₺
11 İktisadın Bilimselliği Ve Bilim Felsefesi Bağlamında Pozitif-Normatif İktisat Ayrımı - Veysel Karagöl 10.00₺
12 1963 Kavel Grevinin Öyküsü - Osman S. Arolat 10.00₺
13 Olaylı Bi̇r Roman: La Vie Devant Soi (Onca Yoksulluk Varken) 1975 - Levent Özübek 10.00₺
14 Beşeri Sermaye, Sosyal Sermaye Ve Kalkınma - Yunus Emre Karaman 10.00₺

Bir cevap yazın