İktisat ve Toplum Sayı 77

Baskı Tarihi : Mart-2017
Sayfa Sayısı : 89
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
17,0030,00

1 Üniversite Ve Özgürlük - Jonathan R. Cole 5.00₺
2 Cumhuriyet'in Kuruluşu Sürecinde İktisadi Yapının Oluşumu Ve Devletçilik - Ömer Faruk Çolak 5.00₺
3 İstiklal Savaşı'nın Finansmanı - Vural Fuat Savaş 5.00₺
4 Türki̇ye Cumhuri̇yet Merkez Bankası'nın Kuruluşu - Murat Koraltürk 5.00₺
5 Atatürk'ün Ekonomik Görüşleri Ve 1923- 1938 Dönemi Ekonomi Politikalarına Genel Bir Bakış - Ali Koplay 5.00₺
6 Yeni Korumacılık: Kuru Gürültü Mü, Yapısal Değişiklik Mi? - Ayça Tekin Koru 5.00₺
7 Refah Rejimlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi - Hale Balseven 5.00₺
8 İkti̇sada Freudyen Bakış - Erdem Seçilmiş 5.00₺
9 Cinsiyet Rolleri Ve Kadın-Erkek Arasındaki İş Bölümü - Elçin Doruk 5.00₺
10 Fay Hatlarımızdan Biri: Bölgesel Eşitsizlikler Ve Ana Akım Yaklaşımına Alternatif Bir Öneri - Bayram Ali Eşiyok 5.00₺
11 İktisadın Bilimselliği Ve Bilim Felsefesi Bağlamında Pozitif-Normatif İktisat Ayrımı - Veysel Karagöl 5.00₺
12 1963 Kavel Grevinin Öyküsü - Osman S. Arolat 5.00₺
13 Olaylı Bi̇r Roman: La Vie Devant Soi (Onca Yoksulluk Varken) 1975 - Levent Özübek 5.00₺
14 Beşeri Sermaye, Sosyal Sermaye Ve Kalkınma - Yunus Emre Karaman 5.00₺

Bir cevap yazın