Mega Projelerin Niteliğine Yöneli̇k Ekonomi̇k Bi̇r Tahlil – Semanur Soyyiğit


En basit tanımla, mevcut sermaye stokuna yapılan ilaveler şeklinde ifade edilen yatırımları, temel olarak otonom ve uyarılmış yatırım olarak ikili bir ayrıma tabi tutarız. Otonom yatırımlar gelir düzeyinden bağımsız olan ve üretim yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan yatırımlardır. Devletin üstlendiği altyapı yatırımları bu yatırım sınıflandırması içinde kategorize edilir. Otonom yatırımlar ise milli gelir artışına duyarlıdır. Gelirdeki artışın toplam talebi uyarması sonucu üretim yapma isteğinin harekete geçmesiyle ortaya çıkar (Eğilmez ve Kumcu, 2005). Bu yatırımlar, özel kesimin kâr elde etme motivasyonuyla gerçekleştirdiği Mega Projelerin Niteliğine Yöneli̇k Ekonomi̇k Bi̇r Tahlil Semanur Soyyiğit Erzincan Binali Yıldırım Üni. semanurs83@gmail.com “Türkiye’nin tasarruf açığını kapatan yabancı tasarrufların üretkenliği ve teknolojik düzeye katkısı tatmin edici değilken, ülke içindeki yatırımların da üretken kesimden üretken olmayan kesime kaydığı görülmektedir.” yatırımları kapsamaktadır. Özel kesim tarafından gerçekleştirilen bu özel yatırım harcamalarının ise iki temel bileşeni vardır (Özatay, 2014): Makine-teçhizat yatırımları ve inşaat yatırımları.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 112
Sayfa Aralığı: 92 - 99

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın