1923’Den Günümüze Türkiye Ekonomisindeki Gelişmelerin Bütçe Açıkları Üzerine Etkisi – Nazan Susam


Türkiye ekonomisinde, devlet anlayışı ve maliye politikaları dönemsel gelişmelerle şekillenmiştir. Türkiye’de, Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar geçen süreçte izlenen ekonomi politikaları ve devletin rolünü dönemsel özellikleri dikkate alarak şöyle özetleyebiliriz: • Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 tarihinde kurulduğunda, Osmanlı’dan kalan büyük bir tarihi mirası da hem siyasal hem de ekonomik yönden beraberinde taşımıştır. • 1920’li yıllar ekonomide mali disiplin ve bağımsızlığın sağlanmaya çalışıldığı yıllardır. Bu dönemde kalkınma politikaları ve bu politikaların finansmanı için devletin nasıl bir politika izleyeceği ikinci planda bırakılmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 116
Sayfa Aralığı: 42 - 62

WordPress › Hata