1980’Ler Ve Sonrası: Tarımda Sancılı Dönüşüm – Bayram Ali Eşiyok


1980’li yıllarla birlikte gündeme gelen neoliberal yeniden yapılanma politikaları sonucunda tarım sektörü uluslararası piyasalara eklemlenmiş, bunun sonucunda taban fiyat uygulamalarında değişikliğe gidilirken, desteklenen ürün sayısı ve destekleme kapsamı sınırlandırılmıştır. Bu politikalara dış ticaretin liberalizasyonu ve tarımsal KİT’lerin özelleştirilmesi eşlik etmiştir. 1999 yılında tarıma yönelik destekler ulusal gelirin %3,2 oranında gerçekleşirken, iki binli yıllar ile birlikte destekleme alımlarının ulusal gelir içerisindeki payı IMF’ye verilen niyet mektupları doğrultusunda taahhüt edilen binde 5-6 arasında bir platoya yerleşmiştir. Artan ithalat, yükselen girdi fiyatları ve desteklerin azalması sonucunda tarım sektörü önemli şoklarla karşı karşıya kalmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 82
Sayfa Aralığı: 22 - 29

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın