2000 Sonrası Türkiye’nin Büyüme Öyküsü – İtd Okur Kulübü


Son günler de Türkiye’de “iktisadi büyüme” üzerine yapılan tartışmalar şiddetlendi. Ne yazık ki konuşulanların çok azı incir çekirdeğini dolduracak kadar bilgiyi içermekte. Ülkenin yönetim sistemini değiştirecek bir seçim olacağı bugünlerde siyasal partilerin bu konudaki görüşleri de oldukça sığ bir çerçeve içerisinde kalmaktadır. İTD bu karmaşa ortamında okuyucularına zemini sağlam bir analiz sunmak için 8 Haziran’da “2000 Sonrası Türkiye’nin Büyüme Öyküsü” başlıklı bir panel düzenledi. Paneli İTD Editörü Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak yönetti. Panele konuşmacı olarak Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. Erinç Yeldan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden Prof. Dr. Güven Sak ve ODTÜ’den Doç. Dr. İbrahim Semih Akçomak katıldı

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 93
Sayfa Aralığı: 5 - 31

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın