2000’Li Yıllar Türkiye’sinin Gençlerini Anlamak: Milenyum Kuşağı Üzerine Bir Yazı – Demet Lüküslü


1 960’ların sona erip de 1970’lerin ikinci yarısından ve özellikle 80’lerle beraber Ronald Reagan ve Margaret Thatcher’ın sağ neoliberal politikalarının egemenlik kurduğu dönem, gençlerin siyasal sahneden geri çekildiği, 1980 sonrası kuşağın 1968 kuşağından farklı, depolitize bir kuşak olduğu algılarını da beraberinde getirmiştir. Ancak 2000’li yıllarla ve özellikle 2008 ekonomik krizi ile beraber ilk başta Avrupa’da ve sonrasında da Arap Baharı ile beraber Arap coğrafyasında gençler toplumsal hareketlerde, sokak eylemlerinde etkin toplumsal aktörler olarak belirdiler. Küresel sürece paralel olarak, Türkiye’de de 1980 sonrası kuşak apolitik bir kuşak olarak tanımlanırken, özellikle Mayıs ayının sonunda Taksim Gezi Parkı hareketinde önemli bir kitleselliğe ulaşan ve farklı kentlere yayılan protestolarda gençlerin oynadığı rol ile beraber gençlerin bir aktör olarak tekrar ortaya çıktığı gözlemlenmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 33
Sayfa Aralığı: 87 - 93

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın