Artan Eşitsizlikle Mücadelede Son Kullanım Tarihi Geçmiş “Çözümler” – Ayça Tekin Koru


Zeitgeist. Almanca “zeit” zaman ve “geist” ruh kelimelerinin birleşimi. Yani zamanın ruhu. Her devrin, kendini diğer devirlerden ayıran, kendine has bir ruhu, doğası veya iklimi olması durumu. Bazı bilim insanları ve sanatçılar, zamanın ruhunun o devir bitmeden bilinemeyeceğini ileri sürüyor. Haklı olabilirler. Ancak ben bu görüşü pek de umursamayıp, bu yazıda zamanımız ruhunu oluşturan/pekiştirecek olan büyük küresel dalgaları irdelemek niyetindeyim. Zamanımızın ruhu, bana sorarsanız kutuplaşma. Ekonomide, siyasette, toplumda. Küresel ölçekte ekonomik, jeopolitik, çevresel ve teknolojik riskler hızla çoğalıyor. Ama buna rağmen, bu riskleri bertaraf edecek müşterek irade giderek azalıyor. İç siyasette siyasi rakiplerden, dışarıda ise uluslar üstü kurumlardan kontrolü geri almak dışında bir saik kalmadı gibi. Öyle ki, artan eşitsizlikler ve kutuplaşma, pek çok ülkede toplumsal dokuyu ciddi oranda tahrip ederek derin ekonomik krizlerin kapısını aralamaya başladı bile.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 101
Sayfa Aralığı: 54 - 65

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ayça Tekin-Koru Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat bölümünden lisans derecesini 1994, yüksek lisans derecesini 1997 yılında aldı. Purdue Üniversitesi, Ekonomi bölümünde doktorasını 2001 yılında tamamladı. 2001-2003 yılları arasında Krannert School of Management bünyesinde konuk öğretim üyesi olarak MBA ve Ekonomi programlarında ders verdi. Sonrasında 2003-2011 yılları arasında Oregon State Üniversitesi, Ekonomi bölümünde görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında TED Üniversitesi, İşletme Bölümü'nün kurucu bölüm başkanlığı görevini yürüttü. Ayça Tekin-Koru çalıştığı üniversitelerde çeşitli düzeylerde uluslararası iktisat, oyun kuramı, mikroekonomi, makroekonomi ve sosyal meseleler iktisadı gibi dersler verdi. Araştırma konuları arasında, uluslararası ticaret, doğrudan yabancı yatırımlar ve iktisadi bütünleşme bulunmaktadır. Akademik araştırmalarının yanı sıra, 2012 yılından bu yana, İktisat ve Toplum dergisinde Sardunya adlı köşede Türkiye ve dünya ekonomisi üzerine yazılar yazmaktadır. Prof. Dr. Tekin-Koru, halen, TED Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesidir.

Bir cevap yazın