N. Nergiz Dinçer

Nazire Nergiz Dincer, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Matematik Bölümünden lisans derecesini almıştır. Devlet Planlama Teşkilatı'nda planlama uzmanı olarak çalışmıştır. 2005 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Ekonomi alanında doktora derecesini almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını 2005-2006 ve 2010-2011 dönemlerinde University of California, Berkeley'de tamamlamıştır. 2012 yılından beri TED Üniversitesi'nde çalışmaktadır. Halen Ekonomi Bölümü'nde profesör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda TEDÜ Ticaret Araştırmaları Merkezi'nin kurucularından olan Prof. Dinçer, Merkez Müdürlüğünü'de üstlenmiştir. Prof. Dinçer’in araştırma alanları arasında uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve merkez bankacılık yer almaktadır. Yayınları Economic Inquiry, International Journal of Central Banking, Economic Modelling, European Journal of Operational Research ve Empirica gibi dergilerde basılmıştır. Ayrıca, Oxford University Press ve Edward Elgar Publishing gibi yayınevlerinde basılan kitaplara katkı vermiştir. TUBITAK, IMF, Dünya Bankası ve İSEDAK gibi kurumlar tarafından fonlanan projelerde yer almıştır. Prof. Dinçer, Journal of Financial Stability, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of International Money and Finance, IMF Staff Papers, Journal of Economic Integration gibi birçok dergide hakemlik yapmıştır.

Popülizm ve Merkez Bankaları – Nazire Nergiz Dinçer

Merkez bankaları tarihsel olarak birçok yapısal değişime uğradı. Amaçları, görevleri ve kurumsal yapıları zaman...

Türkiye’de Sanayi ve Hizmet Sektörleri – Ayça Tekin Koru, Nazire Nergiz Dinçer (İTD 88)

Gelişmiş ülkelerin iktisadi tarihlerine bakıldığında görülen önemli olgulardan birisi gelişim süreçleri boyunca tanık oldukları...