Aysıt Tansel, 2050’Ye Doğru Nüfusbilim Ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış – Fikret Şenses


Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından başlatılan “2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim” başlıklı araştırma projesi Türkiye’de demografik değişimin eğitim, işgücü, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarına etkilerini inceleyen dört sektörel rapor ve bu alanların tümüne yönelik bir ana rapordan (Hoşgör ve Tansel, 2010) oluşmaktadır. Elimizdeki kitap bu çerçevede demografik gelişmelerle işgücü piyasası arasındaki etkileşimi incelemeyi amaçlamaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 47
Sayfa Aralığı: 77 - 81

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın