Bankacılıkta Denetim Ve Şeffaflığın Gerekliliğinin Tekrar Hatırlanması – İhsan Uğur Delikanlı


Gelişmiş ya da gelişmemiş pek çok ülke ekonomisinin işleyişi parayı tasarruf sahiplerinden –yani fon fazlası olan kesimlerden– fon ihtiyacı içinde olan kesimlere kanalize eden bankalara bağımlıdır. Ayrıca, toplanan mevduatın belli bir tutarı için verilen geri ödeme güvencesi ile de yükümlülük üstlenilmektedir. Bu nedenle, bankaların faaliyetlerinin sürekli izlenmesi zorunluluğu söz konusudur. Temel izleme aracı ise banka bilançolarıdır. Zira, banka son tahlilde “bilançodur”, bankacılık da “bilanço yönetimidir” (Ege Cansen, Hürriyet, 8 Şubat 2012). Yazımızın konusunu oluşturan bankacılıkta denetim ve şeffaflığın neyi sağlaması gerektiği sorusu da bu bakış açısıyla ele alınmıştır ve küresel kriz sonrasında geliştirilen veya geliştirilmeye çalışılan uluslararası kurallardan yararlanılarak bir değerlendirme yapılmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 17
Sayfa Aralığı: 8 - 16

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın