Beşeri Sermaye Teorisine Eleştirel Bakış: Ken Loach Sineması Ve Pierre Bourdieu Sosyolojisi – Erdem Seçilmiş


Amerika’nın Soğuk Savaş dönemi politikaları Tom Hayden ve arkadaşlarını büyük bir isyanın eşiğine getirir. Onlar toplumculuk ve bireycilik arasında sıkışmış bir nesildir. Genç yaşlarına rağmen nükleer silahlanmadan ekonomik eşitsizliğe, ırk ayrımından cinsel kısıtlara pek çok problemi deneyimlemişlerdir. Sonunda oturup Port Huron Bildirgesi’ni kaleme almaya karar verirler ve derler ki: “İnsanı şey statüsüne indirgeyen kişiliksizleşmeye karşıyız… İnsanın aciz olduğuna ilişkin öğretiye de karşıyız… İnsanın ve toplumun hedefi insan bağımsızlığı olmalıdır… Bu tip bir bağımsızlık egoist bireycilik anlamına gelmez… Yalnızlık, yabancılaşma, tecrit bugün insan ile insan arasındaki engin boşluğu betimler.”

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 114
Sayfa Aralığı: 75 - 84

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın