Bir Finansman Aracı Olarak Sukuk – Muhammed İslami Önal


Küresel ölçekte yaşanan hızlı değişmelerin yansıması doğal olarak finansal piyasalarda da görülmektedir. Teknolojik gelişmeler, bilgi ve iletişim alanındaki yenilikler, siyasi ve ekonomik konjonktürel hareketlilik bu değişimi zorunlu kılmakta ve finansal piyasaların yapısında da önemli değişiklikleri ortaya çıkarmaktadır. Bilindiği gibi; İslam dininde faiz almak ve vermek yasak ticaret ve kar elde etmek serbesttir. Dolayısıyla İslami kurallara uygun alternatif borç piyasası ürünlerinin geliştirilmesi zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Faiz alıp vermeyi önleyen ve İslam hukukuna ve prensiplerine uygunluk arz eden bir menkul kıymet olma özelliği taşıyan sukuk da bu ihtiyaçtan doğmuştur. İlk sukuk ihracı 1990 yılında gerçekleşmiş olup zamanla dini inanç ayırımı olmaksızın yatırımcılar için popüler bir borç piyasası aracı haline gelmiştir. 2013 yılı itibariyle küresel sukuk piyasasındaki ihraç tutarı 100 Milyar USD seviyesini aşarak 119,71 Milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 46
Sayfa Aralığı: 69 - 79

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın