Bölüşüm Sorununa Kolektif Bir Bakış: Türkiye’de Kadın Kooperatifleri Örneği – Kürşat Çınar


Türkiye sınıfsal ve kimlik bazlı bölüşümde çok önemli problemler yaşıyor. Peki, Türkiye cinsiyet bazlı bölüşümde nerede, bu konudaki sorunlarla mücadele için ne tür bir yol izlenebilir? Bu makalede, Türkiye’deki bölüşüm sorununa kolektif bir bakış açısı ve uygulama alanı olarak kadın kooperatifleri çerçevesinden bakacağız. Türkiye genelinde yapmış olduğumuz derinlemesine alan çalışması ışığında, kadın kooperatiflerinin toplumsal bölüşümle ilgili sorunların çözümünde önünde bulunan kurumsal ve sosyal engelleri, tüm bunlara rağmen sunduğu kazanımları, bu kazanımların ötesinde atılması gereken adımları değerlendireceğiz. Türkiye cinsiyet bazlı bölüşüm konusunda çok ciddi sorunlara sahip. Dünya Ekonomik Forumu’nun en son raporunda Türkiye, cinsiyet ayrımı endeksinde 144 ülke içerisinde 131. sırada yer almakta. Bu raporda Türkiye’nin, bilhassa kadınların, ekonomiye ve siyasal hayata katılımları konusundaki sorunlarının altı çiziliyor (World Economic Forum, 2017). Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı son 50 yıldan beri düşüş yaşarken (Göksel, 2013), şu andaki en güncel verilere göre kadınların yaklaşık olarak ancak onda üçü iktisadi hayata katılıyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 98
Sayfa Aralığı: 73 - 83

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın