Borçlanma Ve Maliye Politikaları Üzerine – Mahfi Eğilmez


ƒ 1. Türkiye’nin son 20 yılda izlediği iktisat politikası ve mevcut borçlanma stoku hakkındaki görüşleriniz nelerdir? ▶ Türkiye’nin son 20 yılda izlediği iktisat politikasını ortaya koyabilmek için biraz daha geriye gitmek gerekiyor. 2001 krizine kadar Türkiye kamu kesiminin harcamalarına ve dolayısıyla kamu açıklarına (bütçe açığı) dayalı bir büyüme politikası izledi. Bu politika, kamu kesimi harcamalarının yüksekliğine; bu yolla tüketimin artırılması, üretimin uyarılması ve yatırımların canlandırılmasına dayanan bir politikaydı. Kamu harcamalarının artması, bütçe açıklarının artmasına ve dolayısıyla kamu borçlanmasının yükselmesine yol açıyordu.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 114
Sayfa Aralığı: 46 - 49

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın