Vitrin

Sübidey Togan – Sosyal Bilimciler Konuşuyor

Editörümüz Ömer Faruk Çolak, bu ay Sosyal Bilimciler Köşesi’nde Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden emekli...

Paris Sözleşmesi’nin Beşinci Yılı – A. Erinç Yeldan

Bu yazımızda günlük ve kısa dönemli ekonomi gündemimizin dışına çıkacağız ve daha uzun erimli...

Biden, İklim Aciliyetiyle Mücadelede Umut Olabilir mi? – R. Funda Barbaros

2020 yılı, 21.yy’ın geri kalan döneminde pek çok nedenle anılacak bir yıl olacak gibi...

Son Merkantilist’in Ölümü ve Biden Ekonomisi – Ömer Faruk Çolak

Yeni yıl kutlamalarının hemen ardından 20 Ocak’ta ABD Başkanlık koltuğunda artık bir Cumhuriyetçi değil,...

Kuyruk Endeksi – Berk Kayabalı

Günlük yaşantımızın belli bir bölümü beklemekle geçiyor. Kimi zaman Black Friday, metrobüs, trafik ve...

MMT ve İş Garantisi Programı – Ali Alper Alemdar

Bu makaleye, Vikrey’in o güzel sözüyle başlamak istiyoruz. “İşsizlik tamamen ekonomik bir barbarlıktır”. Milyonlarca...

Lidyalılardan Kripto(n)lulara – Mert Can Duman

Tarihte bilinen ilk değişim araçları, takas ekonomisinde kullanılan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ve üretim...

Memurin Apartmanları’ndan Saraçoğlu Mahallesi’ne – İhsan Seddar Kaynar

Türkiye Cumhuriyeti’nin simge değerlerini bir arada barındıran şehirler arasında Ankara her zaman öne çıkmaktadır....

Katip McCloskey ve Şürekası – Erdem Seçilmiş

Yazında söylemsel iktisadın öncü ismi olarak anılan Deirdre N. McCloskey pek çok bilim insanı...

Hayek, Samuelson ve Kapitalist Faşizm – Can Madenci

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Nilgün Cerrahoğlu 1989’da Şili’nin başkenti Santiago’da diktatör Augusto Pinochet’yle bir röportaj...

Demokrasiden Sapma: Popülizm Nasıl Geçerli Akçe Oldu? – Kenan Mortan

Anayasa Hukuku bilgesi Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, “Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku” adlı...

Enflasyonun Tarihsel Gelişimi – Ömer Faruk Çolak

Enflasyon son otuz yılda gelişmiş ülkeler için birincil sorun olmaktan çıkmıştır. Çünkü bu ülkelerde...

Harun Karadeniz için Bir Vefa – Osman S. Arolat

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 1975 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden İTÜTB Başkanı Harun Karadeniz...

Liberal Sol Düşünceye Kısa Bir Bakış – Burak Gürbüz

Günümüzde liberal sol terimi sıkça karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Türkiye’de çoğu zaman karşı tarafa eleştirel...

COVID’in Ekonomi Politiği: Herkes Haklı – Cem Mehmet Baydur

Tüm dünyayı etkileyen COVID salgını Mart 2020’den itibaren Türkiye’yi etkilemeye başladı. Salgın ilerledikçe birçok...

Finansallaşma Mitleri – Turan Subaşat, Stavros Mavroudeas

Bu yazının amacı son zamanlarda Heterodoks iktisatta artan bir hakimiyet kazanan finansallaşma tezinin en...

Özgürlük Değerini Yitirirken – Metin Sarfati

“Bizlerle birlikte yaşayan hayvanlarla, kendi düzeninde yol alan bir tabiatın içinde varız ancak hepimiz”...

Makro İktisat ve Kriz: Çözüm Mezo İktisat mı? – Ercan Eren

Küresel iktisadi krizler, iktisat bilimini özellikle makro iktisadı nasıl etkilemektedir? Paradigma değişikliği söz konusu...

2016 Asgari Ücret Artışının Ücretler, İstihdam ve Kayıt Dışılık Üzerindeki Etkileri – Hasan Tekgüç, Enes Işık, Özgür Orhangazi

Neoklasik iktisat teorisinde tüm piyasalar gibi işgücü piyasalarının da fiyat hareketleriyle dengeye geldiği ileri...

Ekonomide Günü Yaşamaktan Günü Kurtarmaya – Osman Aydoğuş

II. Dünya Savaşı’ndan sonra kapitalist dünyada uygulanan Keynesyen büyüme modeli ve politikaları hem merkez...