Cumhuriyet Ekonomisinin Eksik Kalan Payandası: Toprak Reformu – Bayram Ali Eşiyok


Etkileri bugün de en az dün kadar hissedilen toprak sorunu ya da topraksız yoksul köylülük sorunu Cumhuriyet tarihinin kadim sorunlarının başında gelir. 1920’li yıllarda ulus devletin inşa sürecinde toprak sorunu üzerinde önemle durulmuş olmasına karşın, kuruluş sürecinin hassas dengeleri nedeniyle Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli toprak reformu yasasının gerçekleşmesi için 1945 yılının Haziran ayını beklemek gerekecektir. 1945 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun (ÇTK) 17. maddesi ile topraksız ya da az topraklı çiftçi ailelerine toprak dağıtımı öngörülmüştür. ÇTK ulus devletin inşası ile birlikte sınıflaşmanın giderek keskinleştiği, bu sınıflaşma sonucunda büyük toprak sahipliği ile CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) içerisindeki reformcu kanat arasındaki mücadelenin kristalize olduğu bir dönemeci göstermesi açısından da son derece ilginç bir deneyimdir. Bu mücadele sonucunda büyük toprak sahipliğini temsil eden bir grup, CHP’sinden ayrılarak, ticaret burjuvazisi ile birlikte DP’yi (Demokrat Parti) kuracak, DP’nin 1950’li yıllara damgasını vurmasıyla birlikte, ÇTK kapsamında radikal bir toprak reformu bir daha gündeme gelmeyecektir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 85
Sayfa Aralığı: 57 - 65

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın