Davranışsal Finansın Ayak Sesleri – Meltem Ulusan Polat


Finansın yapı taşlarından Fama’nın (1970) “Etkin Piyasalar Hipotezi” (EPH) menkul kıymet fiyatlarının piyasada mevcut olan tüm bilgiyi yansıttığını öne sürer. Buna bağlı olarak, rasyonel hareket etmesi beklenen yatırımcıların risk ve getiri beklentileri faydayı maksimize etme ilkesine dayanır. Bu çerçevede düşünüldüğünde, kişisel performansa dayalı stratejilerle piyasa ortalamasının üzerinde getiri elde etmek mümkün olmamalıdır. Büyük Buhran’ın yaşandığı dönemde devletin rolü sorgulanırken, Keynes, klasik iktisatçıların aksine, ekonomik faaliyetlerin büyük bir bölümünün hayvansal güdüler (Akerlof ve Shiller, 2010) tarafından yönlendirildiğini ortaya koymuş ve 1936’da yayınladığı “Genel İstihdam, Faiz ve Para Teorisi” adlı eserinde bireylerin ekonomik olmayan güdülerine ve çıkarları için irrasyonel davrandıklarına atıfta bulunmuştur. Yıllar içerisinde yapılan pek çok bilimsel çalışma, insanların, karmaşık olasılıksal hesaplamalar yapmaları gerektiğinde etkili kararlar veremedikleri bu nedenle sezgisel mantık kullanmaya eğilimli olduklarını (Winter, 2018) göstermiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 107
Sayfa Aralığı: 35 - 43

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın