Davranışsal İktisat Koca Bir Yalandan Mı İbaret? – Erdem Seçilmiş


Günümüz yerleşik iktisat anlayışı neoklasik iktisat öğretisi üzerine şekillenir. Neoklasik iktisat yaklaşımı piyasayı ekonomik sistemin merkezine konumlandırır. Bu yaklaşım perspektifinden tüm iktisadi örgütlenme piyasa hakimiyetini genelgeçer kılacak şekilde tasarlanmalıdır. Neoklasik iktisadın izleğini belirleyen iktisatçı Alfred Marshall’dır. Marshall’ın 1890 yılında yazdığı “İktisadın İlkeleri” adlı eser modern kanonun öncüsüdür. İlgili çerçevede modern iktisadın ütopik rabiasını1 şu şekilde değerlendirmek mümkündür: Tek Alim: Alfred Marshall, Tek Teori: Neoklasik Teori, Tek Epistemoloji: Pozitivizm, Tek Metodoloji: Varsayımsal Tümdengelim. Ortodoks iktisat yaklaşımının başlıca hedefi bu unsurları -olanaklar elverdiği ölçüde- muhafaza etmektir. Bu unsurların korunması statükonun sürerliğini sağlar. Yerleşik bilimsel hiyerarşik örüntülere ilişkin her güncellenme kaçınılmaz biçimde mevcut iktidar ilişkilerini ve kemikleşmiş bölüşüm düzenini sarsacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 107
Sayfa Aralığı: 25 - 35

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın