Doğuşunun 90. Yılında Türkiye Cumhuriyeti – Bozkurt Güvenç


Kazanlı Yusuf Akçura, Kahire’de basılan Üç Tarzı Siyaset denemesinde (1905), “Türk Kültürü politikasından başka izlenecek yol kalmadığını savunmuş; ama, Sarayı ve Halife Sultan’ı ikna edememişti. Osmanlı düşüncesinda, “Türk ve Türklük” kavramları bulunmadığını söyleyen Ziya Gökalp, kişisel kimliğini/dünya görüşünü,“Türk Harsından, İslam Dininden, Batı Medeniyeti’ ndenim” diye sıralamış, ama diyalektik bir senteze varamamıştı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 48
Sayfa Aralığı: 5 - 15

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın