Dünyanın Yeni Süper Gücü Çin Mi Oluyor? – Bayram Ali Eşiyok


Son günlerde Çin ekonomisi üzerine yapılan tartışmalarda, Çin ekonomisinin krize girdiği ve artık o eski parlak günlere dönemeyeceğine ilişkin bir yaklaşımın hakim olduğu görülmektedir. Oysa iktisadi olgulara, uzun erimli ve yapısal parametreler açısından bakmak gerekir. Kuşkusuz Çin borsasında ve ulusal parasında meydana gelen düşüşler önemli. Ancak borsadaki düşüş herhangi bir kapitalist ülkedeki borsadaki düşüşle aynı anlama gelmiyor. Ulusal para Renminbi’nin (Çin Yuanı) devalüasyonunu ise kur savaşları ve rezerv para bağlamında Çin’in dünya ekonomisinin zirvesine yönelik bir girişimi olarak okunmalı. Bu çalışmada ortaya konduğu gibi, Çin birçok yapısal parametre açısından başa güreşmekte, dünya ekonomisinin zirvesine oynamaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 60
Sayfa Aralığı: 50 - 56

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın