Ekim Devrimi Ve İşçi-Köylü İttifakı – Prabhat Patnaik


Ekim Devriminin, üçüncü dünya devrimci mücadeleleri için siyasi önemi yadsınamaz. 1917’de ortaya çıkan Sovyet Devleti’nin desteği bu mücadeleler için öyle önemliydi ki, dekolonizasyon sürecinin kendisinin bile bu destekten bağımsız olarak kavranılmasının mümkün olduğu düşünülemezdi. Ancak bu yazıda böyle bir tartışmaya girmekten kaçınacağım ve bunun yerine Ekim Devrimi’nin teorik önemi, yani Ekim Devrimi’nin ortaya çıkardığı ve akabinde üçüncü dünya devrimci mücadelelerinin yer alabildiği Marksist teorinin genişletilmesi üzerine odaklanacağım. Bunu yapıyorum, çünkü her ne kadar Sovyet Devleti çökmüş olsa da, onun vücut bulmasını sağlayan teorik çıkış noktası günümüze uygun olmaya devam etmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 84
Sayfa Aralığı: 28 - 38

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın