Eksik Rekabet Koşulları, Bölüşüm Ve Maliye Politikası – Cem Mehmet Baydur


İktisat teorisinde bir amaca ulaşmak için izlenecek yol ve araca iktisat politikası denir. Birçok iktisat politikası aracı para, maliye ve gelirler/borçlanma politikası olmak üzere üç temel başlık altında toplanabilir. Genelde iktisat politikalarına hacim veya nicelik boyutu ile yaklaşıldığında ciddi anormallikler ortaya çıkmakta, bu anormalliklere dayanarak iktisat teorisinin yetersiz olduğu sonucuna kolaylıkla varılabilmektedir. Çoğu zaman iktisat politikalarının yetersizliklerinin dayandıkları modellerin eksikliklerinden kaynaklandığı temel bilgisi unutulmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 50
Sayfa Aralığı: 39 - 45

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın