Ev Sahipliği-İşsizlik İlişkisi Üzerine: Oswald Hipotezinin Türkiye Örneğinde Test Edilme – Orhan Erdem


İ şsizlik bilindiği üzere hemen hemen bütün ülke ekonomilerin en büyük sorunlarından bir tanesidir. İşsizliğe sebep olan birçok makroekonomik faktörün varlığından söz edilebilir. Bu faktörler arasında, toplam talepteki azalma (Ball, 1999), piyasa şartlarındaki değişimler, küreselleşme (Wagner, 2000), yüksek maaş beklentileri (Yellen, 1984) sıralanabilir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 27
Sayfa Aralığı: 17 - 25

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın