Farklı Yönleriyle Türkiye Ekonomisinde Gıdanın Yeri – Mert Can Duman


Maslow’un meşhur İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ni resmeden piramidin tabanını oluşturan ve bir bireyin, hayatını idame ettirebilmesi için olmazsa olmazlarından olan fizyolojik ihtiyaçlardan olan beslenme ihtiyacı, hayatın her alanında olduğu gibi ekonomide de büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışma kapsamında da Montaigne’in ünlü sözlerinden biri olan “Kral da, dilenci de aynı iştahla acıkırlar.” ifadesinden hareketle gelir seviyesi, yaşam tarzı, birikimler, beklentiler ne olursa olsun ve nasıl farklılaşırsa farklılaşsın, toplumda yaşayan her bir birey için önemini hiç kaybetmeyecek olan gıda sektörü ve farklı yönleriyle Türkiye ekonomisindeki yeri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 82
Sayfa Aralığı: 43 - 49

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın