Gerilemeden Dönüş – Wolfgang Streeck


Neoliberalizm küreselleşme ile ortaya çıktı ya da küreselleşme neoliberalizm ile birlikte doğdu ve Büyük Gerileme böylece başlamış oldu. 1970’lerde yeniden inşa edilen sanayici ulusların sermayesi, 1945’i takip eden on yıllarda ulusal kölelikle zorunlu olarak zaman geçirmiş ve bu durumdan kurtulmak için bir çözüm yolu arayışına girişmişti.2 Sıkı işçi piyasası, durgun verimlilik, düşen kârlar, olgun ve devletin yönettiği kapitalizmin altında hırslı bir şekilde artan işçi sendikalarının taleplerinden vazgeçme zamanı gelmişti. Geleceğe uzanan yol, her zaman sermayenin merkezine yakın olan yeni bir genişlemeye, yani dışarıya, pazarların artık ulus devletlerle sınırlı olmadığı, aksine ulus devletlerin pazarlarla sınırlandığı hâlâ iyi bir şekilde serbest ve sınırları olmayan küresel ekonomiye yönlendirdi

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 88
Sayfa Aralığı: 59 - 70

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın