Göç, Emek Ve Toplumsal Cinsiyet: Türkiye’de Suriyeli Tarım İşçisi Kadınlar – Saniye Dedeoğlu


Türkiye’de işgücü piyasasında göçmenlerin varlığı uzun yıllar ağırlıklı olarak düzensiz göç kavramı ile açıklanmış, göçmenlerin Türkiye’nin geniş enformel ekonomisinin farklı işlerinde belgesiz2 olarak çalıştırıldıkları tespit edilmiştir. Bu düzensiz göç dalgasının en önemli aktörlerinin başında ise özellikle ev içi hizmetlerde ve bakım işlerinde çalışan kadın göçmenler gelmiştir. Göçmen kadınların tekstil ve turizm gibi Türkiye’nin küresel rekabete girdiği sektörlerde de çalıştığı tespit edilmiştir3 . Göçmen kadınlar farklı sektörler ve işler üzerinden enformel ekonomiye entegre olmaktadırlar. Kadın göçmenlerin enformel kanallar üzerinde işgücü piyasasına eklenmesi genel olarak işgücü piyasasında güvencesiz, kötü çalışma koşullarında ve düşük ücretlerle çalışmalarına neden olmaktadır. Özellikle örgütlenmemiş (sendikalaşmamış) ve göçmen işçiler için tüm dünyada yaygın olarak görülen genellikle “3D işler”4 olarak kısaltılan kirli (Dirty), tehlikeli (Dangerous) ve nitelik gerektirmeyen (Demeaning) yerli işgücünün yerine getirmekten kaçındığı işlerde çalışmaktadırlar. Ayrıca, göçün kadınların ücretli ve ücretsiz emek kullanım zamanlarında ciddi bir artış yarattığı gözlenmektedir. Göçmen emeğin sömürüye ve eşitsizliğe açık riskli yapısı kadın kimliği ve toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve uygulamaları ile birleşince bu pratiklerin daha da kemikleştiği, toplumsal cinsiyet rollerinin yıkıcı etkilerinin belirginleştiği görülmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 89
Sayfa Aralığı: 31 - 40

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın