Görünmez Kadın – Duygu Kaplan


Geçmişten günümüze doğru bakıldığında ataerkil toplum yapısının getirmiş olduğu özelliklerin kadınları her alanda eşitsizlikle mücadele içinde bıraktığını görmekteyiz. Tarih sahnesinde kadınların isimlerinin duyulmamasının sebebinin, kadınların bir şeyler başaramamasından değil de toplum yapısının getirmiş olduğu eşitsizlikten kaynaklandığı bir gerçektir. Bu eşitsizliğin yaşanmış olduğu alanlardan biri de kadınların iş dünyasında aktif rol alamamasıdır. Peki, kadınlar iş dünyasında iyi bir oyuncu olamazlar mı? Tarihsel olarak kadının üstlendiği ya da üstlenmek zorunda kaldığı rollere bakacak olursak avcılık ve toplayıcılık dönemine gittiğimizde ekonomideki iş bölümünün belirlenmesinde cinsiyetçi rolün hâkim olduğu görülmektedir. Kadınlar yabani meyve ve bal toplama, evi çekip çevirme gibi görevleri üstlenirken erkekler ise avlanmaktaydı. Toprağın işlenmesiyle yerleşik hayata geçilmiş ve avcılık toplayıcılık döneminden tarım toplumuna geçiş sağlanmasıyla beraber aristokrasi sınıfı doğmuştu.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 111
Sayfa Aralığı: 141 - 144

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın