Gümrük Birliği Antlaşması Türkiye’nin Dış Ticaret Örüntüsünü Değiştirdi Mi? – Hakan Yetkiner


Türkiye 1 Ocak 1996 tarihinde AB ile imzalanan Gümrük Birliği (GB) Anlaşması ile tam üye olmaksızın ortak üye statüsü ile GB’ye girmiştir. Bu karar ile Türkiye kendi ticaret kurallarından vazgeçerek üçüncü ülkelere karşı AB’nin dış ticaret kurallarını uygulamaya başlamıştır. O günden sonra özellikle medyada yoğun tartışmalar yaşanmıştır.2 Bu tartışmalarda bir uç görüş GB sonrası Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını tamamen yitireceğini iddia ederken, diğer uç görüş GB üyeliğinin Türkiye’yi daha dışa açık (“daha bağımsız”) bir ekonomiye dönüştüreceğini savunuyordu.3 Biz bu çalışmada sorunsalı biraz daha dar bir çerçevede ele alacak ve şu soruyu soracağız: acaba GB sonrası Türkiye’nin dış ticareti AB lehine yoğunlaştı mı yoksa Türkiye daha çok ülke ile dış ticaret yapar hale mi geldi? Bu çalışma GB’nin diğer siyasi, sosyal ya da ekonomik etkilerini kesinlikle dikkate almadığı için burada ifade ettiğimiz dar çerçevede okunmalı ve yorumlanmalıdır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 2
Sayfa Aralığı: 52 - 58

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Prof. Dr. Hakan Yetkiner Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesidir. Yetkiner lisans derecesini ODTÜ İşletme Bölümünden almıştır. Kendisinin ekonomi alanında iki master derecesi bulunmaktadır: M.S. in Economics (ODTÜ) ve M.Sc. in Economics (London School of Economics). Yetkiner ekonomi alanında iki farklı üniversiteden doktora almıştır: ODTÜ ve Groningen Üniversitesi (Hollanda). Yetkiner 2 yıl Hamburg Üniversitesinde doktora-sonrası araştırma yaptıktan sonra 2004 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesinde katılmıştır. Yetkiner&039;in birisi ders kitabı 3&039;ü derleme olmak üzere 4 kitabı vardır. Buna ek olarak Yetkiner çok sayıda İngilizce ve Türkçe makale yazmıştır. Kendisi tüm Ege bölgesinde REPEC istatistiklerinde ilk 10 arasında yer alan ilk ve tek ekonomisttir. Yetkiner, 2004 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesinde çok sayıda ulusal ve uluslararası konferans düzenlemişti

Bir cevap yazın