Halk Yönetimi: Popülizm Ve Demokrasi – Ersin Kalaycıoğlu


Demokrasi ile yönetim çağdaş bir buluş olmamakla birlikte, modern demokrasi 17. yüzyılda Birleşik Krallık’ta orta sınıfın müthiş iktisadi gücünü de kullanarak Kral’ı yenmesiyle Parlamento’nun gücünü arttırması ve Kral’ın yetkilerini budayarak temsili hükümete dayalı bir uygulamayla başlamıştır. Monarşi korunmakla birlikte meşruti monarşiye geçilmiş, Krallık simgesel bir temsili bir göreve dönerken, Parlamento’nun (Avam Kamarası’nın) egemenliği kullanan temel bir kurum olarak ortaya çıkması söz konusu olmuştur. Böylece, halkın doğrudan doğruya seçtiği temsilcileri eliyle, halktaki tüm yetkileri sanki halkmış gibi kullanan bir parlamenter demokrasi uygulaması ihdas edilmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 115
Sayfa Aralığı: 4 - 23