Hepimiz Günahkarız, Bazılarımız Daha Çok… – Burcu Ünüvar


Eichengreen ve Hausmann (1999), çok kaba bir özetle, bir ülkenin borçlanmasını kendi para birimi cinsinden gerçekleştirememesine “temel günah” adını verirken, bu olgu yükümlülük dolarizasyonunun gerekçelerinden biri olarak gösterilmektedir. Atfedilen “günah” olma özelliğinden de anlaşılacağı üzere, kendi para biriminden borçlanma yetisine sahip olmayan bir ülkenin, telafiyi yabancı para (YP) cinsinden borçlanmada araması onaylanan bir durum değil. YP cinsinden dış borcun artmasıyla birlikte reel kurdaki olası değer kaybının borç servisini güçleştirecek olması, bu günahı işleyenleri sermaye hareketlerine karşı kırılgan yapıyor. Bu nedenle de, sermaye girişlerinin ya da küresel risk algısının zayıfladığı her dönemde, YP cinsinden borçlanan ülkeler daha riskli olarak kabul ediliyor ve mercek altına yatırılıyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 42
Sayfa Aralığı: 31 - 41

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın