Hukuk Devleti Ve Demokrasi Aşındırıldıkça Ekmeğimiz De Küçüldü – Faik Öztrak


Küresel ekonomik krizin üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti. Geçen bu uzun zamana rağmen, sistemin merkez ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar dünyanın pek çok köşesinde etkilerini hala hissettiriyor. Bu dönemde gelişmiş ekonomilerde görülmemiş biçimde gevşetilen para ve maliye politikaları bugün pek çok ekonomide ya mevcut kırılganlıkları ağırlaştırdı ya da yeni kırılganlıklara sebep oldu. Son on yılda Türkiye gibi gelişen ekonomilerde, başta şirketler olmak üzere, özel kesim borçluluğu hızla artarken; gelişmiş ekonomilerde de kamu borçları ciddi seviyelere ulaştı. Bugün tüm dünya küresel kriz öncesine göre çok daha borçlu. Bu kadar borca ve olağan dışı kamu harcamasına rağmen küresel ekonomi istenen hızda büyüyemiyor. Bugün pek çok ekonomide para ve maliye politikalarında manevra alanı, küresel durgunluğun başladığı 2009’a göre çok daha sınırlı. Küresel ekonomideki atalet, sokaklardaki memnuniyetsizliği besliyor. Güvencesiz ve düşük ücretli işler, harcanabilir gelirin istenen hızda artmaması, ağırlaşan borç yükü, gelir ve servet dağılımındaki adaletsizlikler dünyanın pek çok bölgesinde milyonların huzursuzluğunu artırıyor. Ekonomik dengelerdeki bozulma, sosyal dengeleri de tehdit ediyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 111
Sayfa Aralığı: 72 - 79

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın