Hür Fikirler Geleceğin Kapılarını Açar – Mert Can Duman


Türk Dil Kurumu’nun Genel Türkçe Sözlük’ünü açıp,“inovasyon” kelimesinin karşılığına baktığımızda “değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması” ifadesini görüyoruz. 18. ve 19. yüzyıllara rastlayan makineleşmenin başlaması ve buhar gücünün üretimde kullanılmasıyla başlayan hızlı sanayileşme süreci günümüzde literatürde de “Nesnelerin İnterneti (IoT)” adıyla yer alan aklımıza gelebilecek her türlü nesnenin kurulan ağlar üzerinden birbirleriyle iletişim içerisinde olmasına kadar erişti. İnovasyon kelimesinin sözlük anlamından hareketle artık koşullar da koşullara uyabilmek için kullanılmaya başlanan yöntemler de çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve değişiyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 111
Sayfa Aralığı: 48 - 54

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın