İdeolojisizliğin Gölgesinde: Neoliberal Popülizm Ve Kliyentalizm – Bilge Yabancı


İdeoloji, kimlik, değerler ve sınıf temelli yaklaşımların yanında ekonomi politik temelli yaklaşımlar da seçmen davranışını açıklamada önemli bir yer tutar. Ekonomi odaklı oy verme, yani seçmenin hükümetlerin ekonomiyi yönetmedeki geçmiş performanslarına bakarak karar verdiği seçmen davranışı, Türkiye ve diğer birçok ülkede seçmenlerin oy kararını yakından etkiler (Lewis-Beck ve Stegmaier, 2019; Başlevent ve Kirmanoğlu, 2016). Bu gibi durumlarda, seçmenler siyasi partilere bir ceza-ödüllendirme mantığıyla yaklaşır. Hükümetin ekonomik performansından memnun olmayan seçmenler, bir sonraki seçimlerde başka bir partiye şans tanır. Demokrasilerin işlerliğini sürdürebilmesinin en önemli şartı seçmenlerin farklı unsurları göz önüne alarak (ideoloji, parti programı, ekonomik performans vd.) siyasi tercihlerini belirlemeleri ve siyasal katılım yoluyla partiler hakkında karar verme gücünü (iktidara getirme, meclis dışında bırakma gibi) ellerinde bulundurmalarıdır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 115
Sayfa Aralığı: 64 - 73

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın